SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

-3%
8.900.000Giá niêm yết: 9.200.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-9%
3.980.000Giá niêm yết: 4.390.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
3.200.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
1.399.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-7%
1.300.000Giá niêm yết: 1.400.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-3%
8.900.000Giá niêm yết: 9.200.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-9%
3.980.000Giá niêm yết: 4.390.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
3.200.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
1.399.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-7%
1.300.000Giá niêm yết: 1.400.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-10%
1.900.000Giá niêm yết: 2.100.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-5%
7.400.000Giá niêm yết: 7.800.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
2 out of 5
6.200.000
Giá sẽ thay đổi theo từng thời điểm
3 đánh giá
-5%
6.200.000Giá niêm yết: 6.500.000
CPU:i7 4500
Màn hình:12.5inch
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-14%
17.199.000Giá niêm yết: 20.000.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-17%
4.500.000Giá niêm yết: 5.400.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-2%
6.340.000Giá niêm yết: 6.500.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-4%
5.500.000Giá niêm yết: 5.700.000
Giá có thể thay đổi theo thời điểm
-27%
5.500.000Giá niêm yết: 7.500.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
6.650.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-4%
4.800.000Giá niêm yết: 5.000.000
CPU:Intel Core I5-4300U
Màn hình:14 inches
-4%
6.900.000Giá niêm yết: 7.200.000
CPU:Intel Core I5-4300U
Màn hình:14 inches
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-5%
5.890.000Giá niêm yết: 6.200.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-20%
240.000Giá niêm yết: 300.000
1 đổi 1 trong 30 ngày sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất
-27%
800.000Giá niêm yết: 1.100.000
1 đổi 1 trong 15 ngày sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất
-23%
999.000Giá niêm yết: 1.299.000
Bảo hành 12 tháng
-12%
640.000Giá niêm yết: 730.000
Bảo hành 12 tháng
-34%
350.000Giá niêm yết: 530.000
Bảo hành 12 tháng