SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

1.800.000
Bảo hành 3 tháng - Bao đổi trả trong 1 tuần
-7%
2.650.000Giá niêm yết: 2.850.000
Bảo hành 3 tháng - Bao đổi trả trong 1 tuần
-8%
2.450.000Giá niêm yết: 2.650.000
Bảo hành 3 tháng - Bao đổi trả trong 1 tuần
-12%
640.000Giá niêm yết: 730.000
Bảo hành 12 tháng
-11%
2.499.000Giá niêm yết: 2.799.000
Bảo hành phần cứng 3 tháng - Phần mềm trọn đời
1.800.000
Bảo hành 3 tháng - Bao đổi trả trong 1 tuần
-7%
2.650.000Giá niêm yết: 2.850.000
Bảo hành 3 tháng - Bao đổi trả trong 1 tuần
-8%
2.450.000Giá niêm yết: 2.650.000
Bảo hành 3 tháng - Bao đổi trả trong 1 tuần
-11%
2.499.000Giá niêm yết: 2.799.000
Bảo hành phần cứng 3 tháng - Phần mềm trọn đời
-10%
1.899.000Giá niêm yết: 2.100.000
Bảo hành phần cứng 3 tháng - Phần mềm trọn đời
-10%
1.990.000Giá niêm yết: 2.200.000
Bảo hành 3 tháng - Bao đổi trả trong 1 tuần
-5%
5.500.000Giá niêm yết: 5.790.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
3.200.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-11%
1.550.000Giá niêm yết: 1.750.000
Bảo hành phần cứng 3 tháng - Phần mềm trọn đời
-6%
3.400.000Giá niêm yết: 3.600.000
Bảo hành phần cứng 3 tháng - Phần mềm trọn đời
-5%
5.890.000Giá niêm yết: 6.200.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-4%
6.900.000Giá niêm yết: 7.200.000
CPU:Intel Core I5-4300U
Màn hình:14 inches
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-4%
4.800.000Giá niêm yết: 5.000.000
CPU:Intel Core I5-4300U
Màn hình:14 inches
6.650.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-27%
5.500.000Giá niêm yết: 7.500.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-4%
5.500.000Giá niêm yết: 5.700.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-2%
6.340.000Giá niêm yết: 6.500.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-17%
4.500.000Giá niêm yết: 5.400.000
Bảo hành phần cứng 6 tháng - Phần mềm trọn đời
-34%
350.000Giá niêm yết: 530.000
Bảo hành 12 tháng
-31%
830.000Giá niêm yết: 1.200.000
1 đổi 1 trong 30 ngày sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất
-20%
240.000Giá niêm yết: 300.000
1 đổi 1 trong 30 ngày sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất
-27%
800.000Giá niêm yết: 1.100.000
1 đổi 1 trong 15 ngày sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất
-23%
999.000Giá niêm yết: 1.299.000
Bảo hành 12 tháng